Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.06.2022

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ - ΧΟΡΗΓΙΑ 20 (ΕΙΚΟΣΙ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2022-2023

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ
Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΕΙΣΜΝΗΜΗΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΖΟΛΩΤΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1979, ΦΡΥΝΙΧΟΥ 8 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 58, Τηλ & Φαξ : 210 3227055, Α.Φ.Μ. 090208852 -  Δ.Ο.Υ:  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική αίτηση υποτροφίας, διορθωμένη

στις 24/6/2022 από το Ίδρυμα Ζολώτα,  εδώ­­

 

Bάσει του Αριθμ πρωτ.574/ΙΔΡ.ΖΟΛΩΤΑ ,    Αθήνα,  08 Ιουνίου 2022

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές ότι το ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ πρόκειται να χορηγήσει 20 (είκοσι) υποτροφίες, ύψους ΕΥΡΩ 3.140,00 εκάστης, σε ελληνικής ιθαγένειας και καταγωγής (συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων) τεταρτοετείς φοιτητές των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Βελλά Ιωαννίνων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως θα έχουν οι τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και των τριών πρώτων ετών μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022.

Το κείμενο της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον  ημερήσιο Τύπο και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στις ιστοσελίδες των Γραμματειών των ανωτέρω Σχολών μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα Αρχή στην οποία έχει ήδη υποβληθεί. 

Από τη Γραμματεία του 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ

ΧΡ.ΜΟΡΦ. ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ <idrymazolota@gmail.com >