Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.06.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Αιτήσεις από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

                Αιτήσεις από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022,               αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων
ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.grΥπέυθυνη δήλωση συγκατάθεσης

Υπεύθυνη δήλωση μη πραγματοποίησης άλλης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

 

Πρακτικό για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος