Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.03.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-2022 ΕΩΣ 31-10-2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01-04-2022 ΕΩΣ 30-04-20221. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2. Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης Φοιτητή

3. Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή για μη πραγματοποίηση άλλης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑΑπό τη Γραμματεία του Τμήματος