Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.10.2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα πρέπει να κάνετε αίτηση δίνοντας το username και το password στην ιστοσελίδα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Η έκδοσή της είναι υποχρεωτική εφόσον είναι το έγγραφο που πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα.

Προσοχή: Πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα και το επώνυμό σας όπως αναγράφεται επακριβώς στην ταυτότητά σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος