Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.06.2022

Kρίση της ΜΔΕ και προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Γεώργιου Λέκκα (λόγω αναβολής)

Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022, ώρα 10:00, σε διαθέσιμο χώρο της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, Τ.Κ. 157 84 Άνω Ιλίσια)

                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γεώργιου Λέκκα, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022, ώρα 10:00, σε διαθέσιμο χώρο της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, Τ.Κ. 157 84  Άνω Ιλίσια), λόγω αναβολής της προγραμματισμένης για την 27η /06/2022 συνεδρίασης.

 

 

                                +Ο Κρήνης Κύριλλος (Κατερέλος)

 

                                                                                                              *(υπογραφή)

                                                                                                                 Πρόεδρος

                                                                                               του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

                                                                                                          και Θρησκειολογίας

                                                                                                            Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

*Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Tμήματος και η διεκπεραίωσή του γίνεται ηλεκτρονικά

 

Πρόσκληση για την κρίση της ΜΔΕ του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Γεώργιου Λέκκα

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος