Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.06.2022

Kρίση της ΜΔΕ και προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Διονυσίας - Αγγελικής Κανελλοπούλου

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00, στην αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84 Άνω Ιλίσια).

                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της  κ. Διονυσίας - Αγγελικής Κανελλοπούλου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, Τ.Κ. 157 84  Άνω Ιλίσια).

 

                                +Ο Κρήνης Κύριλλος (Κατερέλος)

 

                                                                                                              *(υπογραφή)

                                                                                                                 Πρόεδρος

                                                                                               του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

                                                                                                          και Θρησκειολογίας

                                                                                                            Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

*Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Tμήματος και η διεκπεραίωσή του γίνεται ηλεκτρονικά

 

Πρόσκληση για την κρίση της ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Διονυσίας - Αγγελικής Κανελλοπούλου

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος