Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.11.2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 7-30/11/2020

 

ΕΓΓΡΑΦΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος