Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.11.2017

Ανακτώντας Αρχαία Κείμενα στα Χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Σινά με την χρήση Φασματικής Φωτογράφησης

Παρασκευή 11:00-13:00 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων της Θεολογικής Σχολής

Πρόγραμμα Παρουσίασης / Programme

Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017 11:00 με 13:00

Αίθουσα Οπτικο/Ακουστικών Μέσων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια

Συντονισμός: Δρ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος

  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητή κ. Σωτήριο Δεσπότη.
  • Εισαγωγικά σχόλια. Λεκτ. Αθανάσιος Αντωνόπουλος
  • “Φασματική Φωτογράφηση: Τι είναι; και Πως Εφαρμόζεται;”

         κ. Κασωτάκης Δαμιανός, Ερευνητής ΕΚΠΑ,

          Mr. Kenneth Boydston, Εκτελεστικός Διευθυντής, MegaVision

  • Μέθοδοι Επεξεργασίας Φασματικών Φωτογραφιών

         Καθηγητής, Roger L. Easton, JR, PhD, Rochester Institute of Technology

  • “Το Πρόγραμμα της Φασματικής Απεικόνισης των Σιναϊτικών Παλιμψήστων”

   Mr. Michael Phelps, Εκτελεστικός Διευθυντής, Early Manuscripts Electronic Library

  • “Σιναϊτικός Ελληνικός Νέο Ευρεθέν Κώδικας 2: Παρατηρήσεις στο Νέο Κείμενο και στις Τρεις Σβησμένες Παλαιότερες Γραφές”

Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Σιναΐτης, Βιβλιοθηκονόμος της Ι.Μ Σινά Αγ. Αικατερίνης