Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Διευθύντρια

   

 

Ιωάννα Κομνηνού, Επίκ. Καθηγήτρια

Μέλη ΔΕΠ

 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
  Βασίλειος Γαΐτάνης, Καθηγητής
     
  

Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια

     
    Αθανάσιος Μελισσάρης, Αναπλ. Καθηγητής
     

Μέλη ΕΔΙΠ

  

Σαραντουλάκου Αριάδνη, Δρ. ΕΔΙΠ

     
 

Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Δρ. ΕΔΙΠ

     
  Στεργίου Σπυρίδων, Δρ. ΕΔΙΠ